Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 4 lutego 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Pierwszy Czwartek miesiąca
Msza wotywna o Najśw. Eucharystii: MR 182” lub 278;
albo: o Chrystusie Najw. i Wiecznym Kapłanie: MR 183”;
albo: o powołania kapłańskie: MR 131”

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Albertynki - LubaczówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 12, 18-19. 21-24; Ps 48 (47); Mk 6, 7-13