Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 21 stycznia 2021

Św. Agnieszki, dz m – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 25” lub 44”-46”, kol. wł., ME I

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Felicjanki - OleszyceKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 7, 25 – 8, 6; Ps 40 (39); Mk 3, 7-12

Ogłoszenia:

Dzień Babci

 

† ks. Stanisław Dudziński 2003