Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 26 stycznia 2021

Św. Tymoteusza i Tytusa, bp – wsp.

Oficjum wsp., Msza wspólna: 32”, kol. wł. pref. nr 73

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Józefitki - Ruda RóżanieckaKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: 2 Tm 1, 1-8; lub Tt 1, 1-5; Ps 96 (95); Łk 10, 1-9 (LM t. VI s. 62)