Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 11 lutego 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: NMP z Lourdes – wsp. dow. – k. biały
Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 5”-7”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 2, 18-25; Ps 128 (127); Mk 7, 24-30

Ogłoszenia:

Światowy Dzień Chorego