Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 9 lutego 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8; Mk 7, 1-13

Ogłoszenia:

† ks. Józef  Woronowski  2004