Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 19 stycznia 2021

Św. Józefa Sebastiana Pelczara bp – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Felicjanki - CieszanówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 6, 10-20; Ps 111 (110); Mk 2, 23-28

Ogłoszenia:

Dzień imienin Bpa Mariusza Leszczyńskiego. W modlitwie wiernych należy pamiętać o Solenizancie.

 

† ks. Bronisław Gwóźdź 2005