Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 18 stycznia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Msza o Jedność Chrześcijan – k. zielony
MR 136”-139”, pref. nr 85

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Felicjanki - CieszanówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 5, 1-10; Ps 110 (109); Mk 2, 18-22