Kalendarz liturgiczny

Środa, 27 stycznia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Anieli Merici, dz – wsp. dow.– k. biały, Oficjum wsp.,Msza wspólna: MR 44”-46” lub 58”, kol. wł. (MR – 29 stycznia)

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Józefitki - Ruda RóżanieckaKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 10, 11-18; Ps 110 (109); Mk 4, 1-20