Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 1 lutego 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Albertynki - LubaczówKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Hbr 11, 32-40; Ps 31 (30); Mk 5, 1-20