Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 7 września 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Melchiora Grodzieckiego, prezb. m – wsp. dow. – k. czerwony

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętych Cyryla i Metodego - Sahryń Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Kol 2, 6-15; Ps 145 (144); Łk 6, 12-19

Ogłoszenia:

† ks. Stanisław Gliniak 2014