Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 20 września 2021

śś. mm Andrzeja KimTaegon, prezb., Pawła Chong Hasang i Tow. - wsp

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Krzyża - Zamość Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ezd 1, 1-6; Ps 126 (125); Łk 8, 16-18