Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 28 września 2021

Św. Wacława, m – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego - Huta Krzeszowska Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Za 8, 20-23; Ps 87 (86); Łk 9, 51-56