Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 14 września 2021

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Oficjum i Msza ze święta, Chwała, pref. nr 50 lub 17

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski - Zamość Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Lb 21, 4b-9 lub Flp 2, 6-11; Ps 78 (77); J 3, 13-17; (LM t. VI, s. 385)