Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 31 sierpnia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Św. Ojca Pio - Tomaszów Lub. Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Tes 5, 1-6. 9-11; Ps 27 (26); Łk 4, 31-37