Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 16 sierpnia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Stefana Węgierskiego – wsp. dow. – k. biały, oficjum wsp., Msza wspólna: MR 49”-54”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Sdz 2, 11-19; Ps 106 (105); Mt 19, 16-22