Kalendarz liturgiczny

Piątek, 20 sierpnia 2021

św. Bernarda, opata dK – wsp.

Oficjum i Msza wsp.,pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rt 1, 1. 3-6. 14b-16. 22; Ps 146 (145); Mt 22, 34-40