Kalendarz liturgiczny

Środa, 18 sierpnia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Sdz 9, 6-15; Ps 21 (20); Mt 20, 1-16