Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 19 sierpnia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: św. Jana Eudesa, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR31”-32” lub 55’-56”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Sdz 11, 29-39a; Ps 40 (39); Mt 22, 1-14