Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 9 sierpnia 2021

ŚW. TERESY BENEDYKTY OD KRZYŻA (Edyty Stein), dz m, patronki Europy św

Oficjum świąteczne: LG IV Dodatek, Msza wł., MR 2, s. 160`, Chwała, pref. nr 72 albo 74

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Antoniego z Padwy - Jeziernia Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Oz 2, 16b.17b.21-22; Ps 45 (44); Mt 25, 1-13 (LM t. VI, s. 321)