Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 23 sierpnia 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

św. Róży z Limy, dz – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 44”- 46”, albo 55”-56”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Krzyża - Żurawce Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Tes 1, 1-5. 8b-10; Ps 149; Mt 23, 13-22

Ogłoszenia:

† ks. Zygmunt Zuchowski 2001