Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 13 września 2021

św. Jana Chryzostoma, bp, dK - wsp.

Oficjum i Msza wsp.

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętego Michała Archanioła - Zubowice Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Tm 2, 1-8; Ps 28 (27); Łk 7, 1-10