Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 16 września 2021

św. Męczenników Korneliusza, pap i Cypriana, bp – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72, ME I

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: 1 Tm 4, 12-16; Ps 111 (110); Łk 7, 36-50