Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 9 września 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.


albo: św. Piotra Klawera, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp.: LG IV- Dodatek, s. 27, Msza wspólna: MR 31” albo 57”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Benedyktynki Misjonarki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Kol 3, 12-17; Ps 150; Łk 6, 27-38

Ogłoszenia:

† ks. Eugeniusz Tatarczak 2019