Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 17 sierpnia 2021

Św. Jacka, prezb. – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Franciszkanki Misjonarki Maryi - ŁabunieKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Sdz 6, 11-24a; Ps 85 (84); Mt 19, 23-30