Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 27 lipca 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Jozafata - Zamch Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Wj 33, 7-11; 34, 5-9. 28; Ps 103 (102); Mt 13, 36-43

Ogłoszenia:

† ks. Leonard Ligęza 1996