Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 8 lipca 2021

św. Jana z Dukli, prezb. – wsp. (dawniej 3 X)

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 70-71 albo 74

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Znalezienia Krzyża Świętego - Mokrelipie Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 44, 18-21. 23b-29; 45, 1-5; Ps 105 (104); Mt 10, 7-15