Kalendarz liturgiczny

Sobota, 17 lipca 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, I Nieszpory XVI Niedzieli Zwykłej, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski - Zwierzyniec Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Wj 12, 37-42; Ps 136 (135); Mt 12, 14-21

Ogłoszenia:

Jutro ogłosić:

  • W czwartek, 22 lipca, w kalendarzu liturgicznym przypada święto św. Marii Magdaleny.
  • W piątek, 23 lipca, święto św. Brygidy, patronki Europy.
  • W niedzielę, 25 lipca, czcimy św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Można pobłogosławić kierowców i pojazdy mechaniczne. Zbiórka do puszek na środki transportu dla polskich misjonarzy – MIVA Polska. Ofiary wpłacamy na konto Kurii: 84 1240 2005 1111 0000 1764 4468.