Kalendarz liturgiczny

Piątek, 2 lipca 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Pierwszy Piątek miesiąca
Msza wot. o Najśw. Sercu Pana Jezusa: MR 186” lub 279 – k. biały

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego - Udrycze Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 10. 48. 59. 62-67; Ps 106 (105); Mt 9, 9-13

Ogłoszenia:

Uroczystości odpustowe w Sanktuarium MB w Krasnobrodzie