Kalendarz liturgiczny

Piątek, 18 czerwca 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Chrystusa Króla - Huta Różaniecka Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: 2 Kor 11, 18. 21b-30; Ps 34 (33); Mt 6, 19-23