Kalendarz liturgiczny

Niedziela, 13 czerwca 2021

XI NIEDZIELA ZWYKŁA

Oficjum i Msza z XI Niedzieli Zwykłej, Psałt. III tyg., Chwała, Wierzę, pref. nr 28-35

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Felicjanki - BełżecKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Ez 17, 22-24; Ps 92 (91); 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34