Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 25 maja 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Św. Bedy Czcigodnego, prezb., dK – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 41”-42”, kol. wł.
albo: Św. Grzegorza VII, pap. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 27”-28”, kol. wł.
albo: Św. Marii Magdaleny de Pazzi, dz – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 44”-46”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Andrzeja Boboli - Basznia Dolna Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Syr 35, 1-12; Ps 50 (49); Mk 10, 28-31

Ogłoszenia:

† ks. Waldemar Joniec 2014