Kalendarz liturgiczny

Piątek, 28 maja 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Wyższe Seminarium Duchowne - LublinKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Syr 44, 1. 9-13; Ps 149; Mk 11, 11-25


Ogłoszenia:

† ks. Adam Gorzelewski 2015