Kalendarz liturgiczny

Piątek, 4 czerwca 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: Pierwszy Piątek miesiąca
Msza wot. o Najśw. Sercu Pana Jezusa: MR 186” lub 279 – k. biały

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Matki Bożej Opieki - Załuże Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Tb 11, 5-18; Ps 146 (145); Mk 12, 35-37