Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 6 maja 2021

ŚW. FILIPA I JAKUBA, APOSTOŁÓW – święto

Oficjum i Msza ze święta, Chwała, pref. nr 67-68, ME I

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Siostry Serafitki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: 1 Kor 15, 1-8a; Ps 19 (18); J 14, 6-14; (LM t. VI s. 146)

Ogłoszenia:

Pierwszy Czwartek miesiąca