Kalendarz liturgiczny

Piątek, 16 lipca 2021

NMP z Góry Karmel – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 55-58

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Kościół pw. Kościół św. Katarzyny - rektorat - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Wj 11, 10 – 12, 14; Ps 116B (115); Mt 12, 1-8