Kalendarz liturgiczny

Środa, 13 października 2021

bł. Honorata Koźmińskiego, prezb. – wsp.

Oficjum i Msza wsp., nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Świętej Jadwigi Śląskiej - Hedwiżyn Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rz 2, 1-11; Ps 62 (61); Łk 11, 42-46