Kalendarz liturgiczny

Sobota, 30 października 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, I Nieszpory XXXI Niedzieli Zwykłej lub z uroczystości Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Michała Archanioła - Perespa Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rz 11, 1-2a. 11-12. 25-29; Ps 94 (93); Łk 14, 1. 7-11

Ogłoszenia:

Jutro ogłosić:

  • Dziś w kościołach, których data poświęcenia jest nieznana, wyrażamy Bogu wdzięczność za ten Dom modlitwy, oraz za ludzi, którzy go wybudowali.
  • Jutro będziemy przeżywali Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego.
  • We wtorek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć wieczne szczęście.
  • W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej. Jedna spowiedź sakramentalna wystarcza dla zyskania odpustów przez wiele dni.
  • Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej.
  • W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca.