Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 18 listopada 2021

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W ZAMOŚCIU – święto

Oficjum wspólne: LG IV 1396, Msza wspólna: MR 2”-3”, Chwała, (w Katedrze – Wierzę), pref. nr 52 (w Katedrze nr 51)

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski - Bełżec Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: LM t. VI, s. 515

Ogłoszenia:

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA KATEDRALNEGO W ZAMOŚCIU (w Katedrze – uroczystość).

Fundatorem kościoła był Hetman Wielki Koronny Jan Zamoyski, założyciel Zamościa. Poświęcenia dokonał, 18 XI 1637 r. bp Jan Chrzciciel Zamoyski, biskup bakowski, z upoważnienia Remigiusza Koniecpolskiego, bpa chełmskiego. Tytuł Katedry uzyskał ten kościół, zwany przez wieki kolegiatą, wraz z ustanowieniem Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, 25 III 1992 r.