Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 1 listopada 2021

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Oficjum i Msza z uroczystości, Chwała, Wierzę, pref. nr 69, w ME II-III wsp. tajemnicy dnia,

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Mniszki Kamedułki - TyszowceKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł.: Ap 7, 2-4.9-14; Ps 24 (23); 1 J 3, 1-3; Mt 5, 1-12a (LM t. VI, s. 473)

Ogłoszenia:

Uroczyste błogosławieństwo: MR 392*

 

Po II Nieszporach Uroczystości Wszystkich Świętych można sprawować Nieszpory za Zmarłych. Po Nieszporach odbywa się procesja na cmentarz grzebalny z 5 stacjami (zgodnie z rytuałem).

 

† ks. Tadeusz Lewanderski 1998