Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 14 października 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

albo: wsp. dow. św. Kaliksta I, p m – k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 18”-19” lub 27”-28”, kol. wł.
albo: św. Małgorzaty Marii Alacoque, dz - wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 44”-46” lub 55”-56”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Benedyktynki Misjonarki - BiłgorajKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rz 3, 21-30a; Ps 130 (129); Łk 11, 47-54

Ogłoszenia:

Dzień Edukacji Narodowej