Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 19 października 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.


albo: św. mm Jana de Brebeuf, Izaaka Jogues’a, prezb. i Tow. - wsp. dow. – k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17” lub 24”, kol. wł.
albo: św. Pawła od Krzyża, prezb. - wsp. dow. – k. biały, Oficjum i Msza wsp.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Miłosierdzia Bożego - Zamość Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rz 5, 12. 15b. 17-19. 20b-21; Ps 40 (39); Łk 12, 35-38

Ogłoszenia:

† ks. Henryk Misa 2017