Kalendarz liturgiczny

Sobota, 9 października 2021

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, I Nieszpory XXVIII Niedzieli Zwykłej, Msza dow.

albo: św. mm Dionizego, bp i Tow. – wsp. dow. - k. czerwony, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 13”-17”, kol. wł.
albo: św. Jana Leonardiego, prezb. – wsp. dow. – k. biały, Oficjum wsp., Msza wspólna: MR 37”-38”, kol. wł.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Siostry Najświętszego Imienia Jezus - ZamośćKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Jl 4, 12-21; Ps 97 (96); Łk 11, 27-28

Ogłoszenia:

Jutro ogłosić:

  • Dziś obchodzimy Dzień Papieski. Zbiórka do puszek na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Ofiary wpłacamy na konto podane przez Fundację.
  • W czwartek, 14 października, Dzień Edukacji Narodowej. W modlitwach pamiętajmy o nauczycielach, wychowawcach i katechetach.