Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 4 listopada 2021

św. Karola Boromeusza, bp – wsp.

Oficjum i Msza wsp.

albo: Pierwszy Czwartek miesiąca
Msza wotywna o Najśw. Eucharystii: MR 182” lub 278;
albo: o Chrystusie Najw. i Wiecznym Kapłanie: MR 183”;
albo: o powołania kapłańskie: MR 131”

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Felicjanki - NarolKalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rz 14, 7-12; Ps 27 (26); Łk 15, 1-10