Kalendarz liturgiczny

Środa, 10 listopada 2021

św. Leona Wielkiego, pap. dK – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 73

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej - Podhorce Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Mdr 6, 1-11; Ps 82 (81); Łk 17, 11-19