Kalendarz liturgiczny

Piątek, 12 listopada 2021

św. Jozafata, bp m – wsp.

Oficjum i Msza wsp., pref. nr 72

Kolor liturgiczny: czerwony

Adoracja: Parafia pw. Krzyża Świętego - Szarowola Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Mdr 13, 1-9; Ps 19 (18); Łk 17, 26-37