Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 2 listopada 2021

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH

Oficjum za Zmarłych, Trzy formularze mszalne, pref. nr 86-90

Kolor liturgiczny: fioletowy

Adoracja: Siostry Mniszki Kamedułki - TyszowceKalendarium adroacji

Czytania mszalne: wł. (LM t. VI, s. 477 – 489): 1) Hi 19, 1. 23-27a; Ps 27 (26); 1 Kor 15, 20-24a. 25-28; Łk 23, 44-46. 50. 52-53; 24, 1-6a 2) Dn 12, 1-3; Ps 42 (41); Rz 6, 3-9; J 11, 32-45 3) Mdr 3, 1-9; Ps 103 (102); 2 Kor 4, 14 – 5,1; J 14, 1-6

Ogłoszenia:

Dziś na mocy Konstytucji Apostolskiej z 1915 r. każdy ksiądz, nawet bez duszpasterskiej potrzeby, może celebrować trzy Msze św. z zachowaniem przerwy między nimi (druga i trzecia Msza św. bez stypendium; intencja drugiej Mszy św. – za wszystkich wiernych zmarłych, a trzeciej – wg intencji Ojca Świętego).

 

† ks. Józef Tucki 2016