Kalendarz liturgiczny

Wtorek, 12 lutego 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski - Zamość Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Rdz 1, 20 – 2, 4a; Ps 8; Mk 7, 1-13