Kalendarz liturgiczny

Czwartek, 28 lutego 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela - Trzęsiny Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Syr 5, 1-8; Ps 1; Mk 9, 41-43. 45. 47-50