Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 25 lutego 2019

Dzień powszedni

Oficjum powszednie, Msza dow.

Kolor liturgiczny: zielony

Adoracja: Parafia pw. Świętej Jadwigi Śląskiej - Hedwiżyn Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Syr 1, 1-10; Ps 93 (92); Mk 9, 14-29