Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek, 4 marca 2019

Św. Kazimierza, królewicza – święto

Oficjum świąteczne, Msza wł., Chwała, pref. nr 70-71

Kolor liturgiczny: biały

Adoracja: Siostry Felicjanki - Narol - Kalendarium adroacji

Czytania mszalne: Czyt. wł.: Syr 51, 13-20 lub Flp 3, 8-14; Ps 16 (15); J 15,9-17; (LM t. VI s. 83)